Dijital Materyal
DERLEM
Derlem ile Öğretin, Gerçek Dili Keşfedin: İngilizce Öğretiminde Derlem Kullanımı - 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı
Proje No: 119B075

19-21 Kasım 2021

HAKKINDA


Projenin Adı: Derlem ile Öğretin, Gerçek Dili Keşfedin: İngilizce Öğretiminde Derlem Kullanımı


Projenin Amacı: Yabancı dil eğitiminde derlem kullanımı son 20 yıldır bilgisayarların veri işleme kapasitelerinin artmasıyla beraber daha sağlam bir temel üzerine oturmuştur. İlk olarak, dilde referans kitaplarının (örn: sözlükler) hazırlanmasına kaynaklık eden derlemler, günümüzde yavaş yavaş ders kitapları ve dilbilgisi kitapları hazırlanırken de kullanılmaya başlanmıştır. Fakat kitapların çoğu hala derleme dayalı olmayıp, derslerde derleme dayalı örnekler (tanıklar) yerine genelde suni (prefabricated) dil kullanımları yer almaktadır. Bu durum, sınıfta öğretilen İngilizce ile ana dil konuşucularının kullandığı İngilizce arasında belirgin farklılıkların ortaya çıkmasına; öğrencilerin İngilizce öğrenme sürecinde doğal dile maruz kalmamasına; hedef dilde iletişim problemlerine neden olmaktadır.

İngilizce öğretmenleri çeşitli sebeplerle (örn: lisans programlarında derlem eğitimi almamaları, derlemlerin ara yüzlerindeki kimi sorunlar vb.) yabancı dil öğretiminde derlem kullanımının potansiyelinin (affordance) farkında değillerdir. Bu sorundan hareketle, mevcut projenin amacı, katılımcı İngilizce öğretmenlerine,

genelde
1. derlem-dilbilim becerileri, teknik beceriler ve pedagojik beceriler kazandırmak
2. derlemin dil eğitimindeki potansiyelini keşfettirmek

özelde
1. İngilizce için hazırlanmış derlemler hakkında bilgi kazandırmak
2. derlem kullanarak İngilizce ders içerikleri planlama ve geliştirme becerisi kazandırmak
3. oluşturdukları içerikleri (materyal, alıştırma ve sınav) müfredat ile uyumlu olarak derslerine entegre etme becerisi kazandırmak
4. kendi oluşturacakları derlem (Do It Yourself Corpus-DIY) ile bağlam odaklı (kendi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda) dil öğretimini öncelemelerini sağlamaktır.


Projenin Hedef Kitlesi ve Kapsamı: Projenin hedef kitlesini İstanbul ilinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturacaktır. Söz konusu projenin kapsamını; İngilizce öğretmenlerinin hâlihazırda mevcut olan, genel (örn: BNC, COCA, MICASE), özel (TED derlemi- talk_corpus, Youtube derlemi-yt_corpus) ve pedagojik hassasiyetler dikkate alınarak hazırlanmış (örn: SKYLIGHT) derlemleri derslerine nasıl entegre edilebileceği, derlem araçlarının bu amaçla nasıl kullanılabileceği ve uygulamalı çalışmalar çerçevesinde içerik geliştirmeleri oluşturmaktadır.


Projenin Yöntemi: Katılımcı 30 İngilizce öğretmeni, 3 gün süre ile konaklamasız etkinliklere alınacaktır. Katılımcılara sabah (09:00-12:15) ve öğleden sonra seanslarında (13:15-16:30) yapılan etkinlikler marifetiyle, hedeflenen derlemler ve derlem araçları tanıtılacaktır. Ayrıca ders müfredatı ve öğrenim hedefleri paralelinde söz konusu bu derlemler ve derlem araçlarıyla hazırlanan içerikler örneklendirilecek ve katılımcıların, derlem araçlarını kullanma becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Etkinliklerde, öğretmenlerin ders müfredatlarına paralel kendi seçtikleri bir konuyla ilgili derleme dayalı içerik (materyal, aktivite, alıştırma, sınav) geliştirmesi sağlanacaktır.


Proje Ekibi :

Dr. Ahmet BAŞAL (Yürütücü) : YÖK AKADEMİK Sayfası

Dr. Betül BAL GEZEGİN (Araştırmacı) : YÖK AKADEMİK Sayfası

Dr. Erdem AKBAŞ (Araştırmacı) : YÖK AKADEMİK SayfasıArif Murat ÜÇYILDIZ (Rehber)
Muhammet TORAMAN (Rehber)
Vahide AKPINAR (Sağlık Personeli)


Proje Yeri-Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, 34220, Esenler, İstanbul

ETKİNLİKLER


Proje Etkinlik Programı: 19-21 Kasım 2021


1. Gün (19.11.2021 Cuma)
Sabah Oturumu
09:00-10:30 Etkinlik 1: Derlemleri Keşfediyorum.
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 12:15 Etkinlik 1 (Devam) : Derlemleri Keşfediyorum
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
Öğle Oturumu
13:15 – 14:45 Etkinlik 2: Derlem arama sözcük türü etiketlerini-dizilerini tanıma
14:45-15:00 Ara
15:00 -16:30 Etkinlik 2 (Devam):  Derlem arama sözcük türü etiketlerini-dizilerini tanıma
2. Gün  (20.11.2021 Cumartesi)
Sabah Oturumu
09:00-10:30 Etkinlik 3: Derleme kelime danışıyorum
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 12:15 Etkinlik 3 (Devam) : Derleme kelime danışıyorum
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
Öğle Oturumu
13:15 – 14:45 Etkinlik 4: Derlem kullanılarak bağlama özgü dil öğretimi
14:45-15:00 Ara
15:00 -16:30 Etkinlik 4 (Devam) :  Derlem kullanılarak bağlama özgü dil öğretimi
3. Gün (21.11.2021 Pazar)
Sabah Oturumu
09:00-10:30 Etkinlik 5: Derlem kullanarak İngilizce alıştırmaları hazırlama
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 12:15 Etkinlik 5  (Devam) :  Derlem kullanarak İngilizce alıştırmaları hazırlama
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
Öğle Oturumu
13:15 – 14:45 Etkinlik 6: CEFR dil yeterlilik seviyelerine göre metin ve kelime analizi
14:45-15:00 Ara
15:00 -16:30 Etkinlik 6 (Devam) : CEFR dil yeterlilik seviyelerine göre metin ve kelime analizi

BAŞVURU FORMU


Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ahmet BAŞAL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul.

Tel: 0212 383 4877 GSM: 0505 572 3380

E-posta: abasal@yildiz.edu.tr

Bu proje yer almak istermisiniz?

Şartlar: İstanbul’da MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapıyorsanız, TÜBİTAK destekli projemize katılabilirsiniz.

Projede yer almak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.